Ảnh minh họa. (Nguồn: sternwealthadvisors.com)

Bạn đã bị "ăn" con cá nào trong ngày Cá tháng Tư chưa? Bạn vẫn biết Cá tháng Tư là ngày mọi người thoải mái nói dối vui vẻ với nhau, nhưng ngoài ra, bạn còn biết gì nhiều hơn về ngày này nữa? Hãy thử xem nhé.