Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán TPP. (Nguồn: Reuters)

Cuộc đàm phán TPP lịch sử sắp đạt được thỏa thuận cuối cùng sau cuộc họp ​kéo dài tại Atlanta (Mỹ), mở ra những cơ hội và thách thức lớn cho kinh tế Việt Nam.

Cùng tìm hiểu về hiệp định thương mại này thông qua ứng dụng tương tác News Game - sản phẩm báo chí do VietnamPlus và Playnhe.com hợp tác phát triển.