Tên lửa Bulava được bắn đi từ tàu ngầm (Nguồn: Sputnik)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/9 cho biết 2 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa "Bulava" đã được bắn đi từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey "Yury Dolgoruky" ở Biển Trắng (Bạch Hải).
 
Tuy nhiên chỉ có 1 quả nhắm trúng các mục tiêu trên bãi thử Kura ở Kamchatka, vùng viễn Đông Nga.

Theo bộ trên, các khối đầu đạn của tên lửa đầu tiên đã hoàn tất chu trình bay và bắn trúng các mục tiêu đề ra trên thao trường.

Song, tên lửa thứ 2 sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chu trình bay đã tự phá hủy.

Theo kế hoạch đến năm 2025-2030, Nga sẽ đưa tàu ngầm lớp Borey mang tên lửa "Bulava" trở thành nòng cốt của lực lượng hải quân hạt nhân chiến lược./.