Ảnh minh họa. (Nguồn: Viet Capital Bank)

​Để đáp ứng nhu cầu của các chủ đầu tư bất động sản, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa ra mắt sản phẩm “Bảo lãnh mua bán và cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai” dành riêng cho các doanh nghiệp bất động sản.

​Cụ thể, những doanh nghiệp bất động sản đáp ứng các điều kiện như chức năng kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án, có giấy tờ về quyển sử dụng đất, hồ sơ dự án, bản vẽ thi công, biên bản nghiệm thu hoàn thành phần móng… đều có thể tham gia sản phẩm “Bảo lãnh mua bán và cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai” của Viet Capital Bank.

Với sản phẩm mới này, Viet Capital Bank sẽ thực hiện việc bảo lãnh cho người mua và thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của các dự án bất động sản đã được mua bán theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Chủ đầu tư nhận bảo lãnh sẽ được Viet Capital Bank đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ. Từ đó, đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà, gia tăng tính cạnh tranh, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư trên thị trường.

Việc tham gia sản phẩm “Bảo lãnh mua bán và cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai” cho thấy trách nghiệm của chủ đầu tư trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đúng các cam kết với khách hàng ngay từ giai đoạn đầu triển khai và minh bạch trong những thông tin về công bố tiến độ, chất lượng xây dựng trong suốt thời gian thực hiện dự án. Nếu chủ đầu tư không tiếp tục triển khai dự án, người mua nhà vẫn có cơ hội nhận nhà hoặc được trả lại tiền vì đã được Viet Capital Bank bảo lãnh.

Viet Capital Bank là một trong 33 ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước công bố đủ điều kiện và năng lực thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để mua bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai./.