Làm thủ tục cho khách hàng vay vốn tại BIDV chi nhánh Quảng Trị. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Ngân hàng thương mại cổ phần  Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Hội đồng quản trị BIDV chính thức công bố thông tin sẽ sáp nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) vào BIDV như lộ trình thực hiện Đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguyên tắc sáp nhập sẽ là “giữ nguyên trạng và hoán đổi cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1.” Hội đồng quản trị BIDV dự kiến, việc sáp nhập sẽ không gây xáo trộn về hoạt động kinh doanh, cũng như những biến động trước, trong và sau khi sáp nhập.

Việc sáp nhập MHB vào BIDV không chỉ giúp mở rộng mạng lưới khách hàng mà còn tăng cường năng lực của BIDV trong mảng nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của BIDV trong danh sách những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam.

Ngân hàng MHB là 1 trong 10 ngân hàng có mạng lưới lớn nhất Việt Nam với 44 chi nhánh, 185 phòng giao dịch tại 35 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tổng tài sản của MHB hiện đã tăng gấp 110 lần so với ngày đầu thành lập. Dư nợ tín dụng của MHB dành cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tới 50% dư nợ của toàn hệ thống./.