Giao dịch tại BIDV. (Nguồn: BIDV)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định về việc cử đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo Quyết định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cử ông Đặng Xuân Sinh, thành viên Hội đồng quản trị BIDV, làm người đại diện 30% vốn Nhà nước tại BIDV.

Ông Đặng Xuân Sinh sinh năm 1957, được bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV từ ngày 23/5/2015. Trước đó, ông Sinh từng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB).

Được biết, Nhà nước hiện nắm hơn 95% vốn tại BIDV.

Trước đó, tính đến thời điểm cuối tháng 3/2015, phần vốn của Nhà nước tại BIDV do ba thành viên đại diện là ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị nắm giữ 40%; ông Phan Đức Tú, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giữ 30% và bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ 30% vốn Nhà nước.

Hiện vẫn chưa rõ ông Đặng Xuân Sinh sẽ thay ai trong ba vị nói trên để nắm giữ 30% vốn Nhà nước tại BIDV./.