Nhiều dự án đường cao tốc của Việt Nam được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Ảnh minh họa. (Ảnh: Xuân Dũng/Vietnam+)

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam thông báo về Chiến lược Đối tác Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2016-2020 nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng đồng đều và bền vững với môi trường.

Được biết, Chiến lược Đối tác Quốc gia Việt Nam (CPS) giai đoạn 2016-2020 được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội ấn tượng. Đạt được vị thế quốc gia thu nhập trung bình thấp năm 2010, Việt Nam đã có những tiến bộ nhanh chóng trong giảm nghèo và nâng cao chất lượng y tế và giáo dục.

CPS đề xuất duy trì vốn vay của ADB vào khoảng 1 tỷ USD mỗi năm, trong khi áp dụng các biện pháp để cải thiện tính sẵn sàng và chất lượng các dự án sẽ được hỗ trợ, cũng như việc thực hiện các dự án hiện tại. ADB sẵn sàng tăng quy mô hỗ trợ của mình, nếu Chính phủ yêu cầu bổ sung thêm các nguồn lực.

Bên cạnh đó, CPS sẽ hỗ trợ kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại 5-7 triệu USD mỗi năm. Đồng tài trợ từ các đối tác phát triển và các quỹ khí hậu 1,4 tỷ USD trong danh mục dự kiến, đồng thời, huy động sự hỗ trợ lớn hơn từ các quỹ khí hậu toàn cầu.

Nhưng theo ADB, Việt Nam đang bắt đầu phải đối mặt với những thách thức mới và phức tạp hơn. Tăng trưởng đang gây thiệt hại về môi trường và Việt Nam có nguy cơ cao trước biến đổi khí hậu. Sự gia tăng nhanh dân số trong độ tuổi lao động trước đây bắt đầu giảm dần, đồng thời các nhóm nghèo vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa và vùng nông thôn.

Phát biểu tại buổi hợp báo, ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhấn mạnh: “Để giúp Chính phủ giải quyết những thách thức này, ADB sẽ hỗ trợ những khoản đầu tư nhằm đạt được 3 kết quả chủ chốt. Đó là thúc đẩy tạo việc làm và khả năng cạnh tranh, tăng cường cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ đồng đều hơn và cải thiện tính bền vững môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.”

“Chia sẻ tri thức sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mới, với trọng tâm là tăng cường môi trường thuận lợi cho kinh doanh, thúc đẩy minh bạch tài khóa và trách nhiệm giải trình của khu vực công, và hỗ trợ cơ sở hạ tầng đô thị xanh và tổng hợp”, ông Sidgwick bổ sung thêm.

Lãnh đạo ADB cũng cho rằng, việc Việt Nam chuyển đổi từ quốc gia có thu nhập trung bình thấp sang quốc gia thu có nhập trung bình đòi hỏi những cải thiện về hiệu quả chi tiêu công và đầu tư nhiều hơn cho khu vực tư nhân.

ADB sẽ khuyến khích cả hai vấn đề trên, cũng như giúp tăng quy mô đầu tư của khu vực tư nhân thông qua phương thức hợp tác công-tư, nhằm cải thiện hiệu quả và cung cấp dịch vụ cho người dân, đồng thời tăng cường tiếp cận kiến thức và công nghệ mới.

ADB cũng sẽ hỗ trợ sử dụng một cách bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như các biện pháp nhằm thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khi hậu để đáp ứng với các rủi ro đang gia tăng đối với Việt Nam.

Ông Aaron Batten, chuyên gia kinh tế ADB cũng cho biết, ADB sẽ giúp Chính phủ Việt Nam tiến hành các cải cách kinh tế thị trường sâu sắc hơn để tăng cường tạo việc làm và cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

"Với sự đan xen cao trong hệ thống tài chính và giữa các ngân hàng với nền kinh tế thực, ADB sẽ hỗ trợ cải cách cơ cấu thông qua các chương trình bổ trợ để cải cách doanh nghiệp nhà nước và khu vực tài chính. Những hỗ trợ của ADB cho quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước sẽ cải thiện công tác quản trị doanh nghiệp và sự minh bạch của các chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ công cơ bản, nhấn mạnh đến các chính sách nhằm giảm bớt vai trò sở hữu và tăng cường năng lực quản lý của nhà nước," ông Aaron Batten nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ADB sẽ hỗ trợ cải thiện kết nối hạ tầng kỹ thuật bao gồm các đường cao tốc và cầu nối giữa các trung tâm tăng trưởng lớn. Mục tiêu là giảm chi phí hoạt động cho doanh nghiệp, nâng cao năng suất và cải thiện tiếp cận với các dịch vụ công then chốt.

“ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tài trợ thương mại thông qua chương trình tài trợ thương mại như cân nhắc đầu tư vốn chủ sở hữu tại các ngân hàng, các định chế tài chính phi ngân hàng, quỹ đầu tư vốn sở hữu tư nhân và các công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, khai thác các cơ hội đầu tư trong kinh doanh nông nghiệp và tài trợ số”, ông Aaron Batten chia sẻ./.