Trang mạng Companiesandmarkets.com nhận định rằng trong năm 2011, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển tại các cảng ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ phát triển mạnh.

Dự báo tình hình vận tải hàng hóa của Việt Nam trong năm 2011, mạng Companiesandmarkets.com cho rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam có thể tăng 5,6% năm 2011, thấp hơn mức ước đạt 6,7% năm 2010 và cũng thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng của năm 2009, nhưng vẫn hỗ trợ tương đối tốt ngành vận tải hàng hóa.

Theo trang mạng trên, khối lượng hàng hóa vận chuyển đường bộ của Việt Nam sẽ đạt 30,19 tỷ tấn, tăng 6,9% so với năm 2010.

Ngành vận tải hàng hóa hàng không của Việt Nam đang phục hồi và sẽ phát triển nhanh với khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không đạt 147.910 tấn, tăng 5,3% so với năm 2010.

Trong năm 2011, khối lượng hàng hóa vận chuyển qua cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng 7,5%, lên mức 21,84 triệu tấn, sau khi có thể tăng 6,2% trong năm 2010. Lượng hàng qua Cảng Đà Nẵng trong năm 2011 sẽ tăng 2,8%, lên mức 2,68 triệu tấn.

Về vận tải đường sắt, trang mạng Companiesandmarkets.com cho rằng Việt Nam sẽ không sử dụng hết công suất./.