Cuộc giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tại Sở Y tế cho thấy ngành y tế đang gặp nhiều khó khăn trong triển khai công tác xã hội hóa.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 28 bệnh viện tư nhân đang hoạt động, trong đó có 16 bệnh viện chuyên khoa và 12 bệnh viện đa khoa với tổng số 928 giường; có 19 dự án bệnh viện đa khoa tư nhân đang triển khai xây dựng.

Trong ba năm (từ năm 2009-2011), ngành đã huy động được gần 290 tỷ đồng nguồn vốn ngoài ngân sách tại các cơ sở y tế công lập, tập trung vào đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao kỹ thuật chuyên môn…

Tuy nhiên, theo phản ánh của các đơn vị y tế ngoài công lập, hiện nay, các đơn vị y tế ngoài công lập đang gặp khó khăn trong việc triển khai các bệnh viện ngoài công lập về mặt bằng, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính.

Trong đó, Bệnh viện Tim Đông Đô cho rằng do việc giá thuê mặt bằng và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực lớn đẩy giá viện phí cao vượt quá khả năng chi trả của người dân do đó không thu hút được người bệnh, bệnh viện không thu hồi được vốn; bệnh viện Việt Pháp gặp khó khăn về thủ tục hành chính./.