Thượng viện Argentina ngày 10/5 đã thông qua một dự luật mới về nhận dạng giới tính, cho phép những người giả trang và những người chuyển giới khai báo giới tính mà họ lựa chọn với chính quyền, chịu trách nhiệm vĩnh viễn về dự luật này.

Dự luật trên được Thượng viện Argentina thông qua với 55 phiếu thuận sau hơn 3 giờ tranh luận.

Dự luật mới quy định việc nhận dạng giới tính là việc con người có thể cảm nhận được, có thể tương ứng hoặc không tương ứng với giới tính được đăng ký vào lúc họ sinh ra.

Dự luật trên được thông qua sau dự luật về kết hôn bình đẳng, một dự luật cho phép những người đồng giới kết hôn, đảm bảo việc đối xử công bằng với họ, được chấp thuận hồi năm 2010.

Trước đó, Hạ viện Argentina cũng đã thông qua dự luật nói trên ở lần xem xét đầu tiên./.