Việc nắm rõ các thông tin từ nhà mạng sẽ giúp cơ quan quản lý có những quyết định chính xác. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Dự thảo Thông tư Quy định về Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến quy định các doanh nghiệp viễn thông phải gửi đến hệ thống này 8 loại dữ liệu.

Cụ thể, các loại thông tin này gồm: Dữ liệu thông tin thuê bao di động trả trước, thuê bao di động trả sau; ​dữ liệu danh mục mã xác định vị trí trạm thu phát sóng di động (Cell Id); Dữ liệu thẻ nạp; Dữ liệu danh mục gói cước; ​dữ liệu danh mục tài khoản; ​dữ liệu ​danh mục trung kế; ​dữ liệu danh mục chương trình khuyến mãi; dữ liệu gốc bản ghi chi tiết cuộc gọi (CDR gốc).

Bên cạnh đó, căn cứ theo yêu cầu quản lý nhà nước về viễn thông theo từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thay đổi, bổ sung loại hình dữ liệu doanh nghiệp viễn thông cần truyền gửi đến hệ thống.

Hệ thống thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông là hệ thống công nghệ thông tin chuyên ngành, được xây dựng để thu thập, quản lý số liệu viễn thông để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Hệ thống máy chủ xử lý dữ liệu đặt tại trụ sở Trung tâm Hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ (Cục Viễn thông), hệ thống máy chủ thu thập dữ liệu đặt tại nhà mạng.

Đây được xem là một trong những biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm giúp cơ quan quản lý nắm bắt về các hoạt động của nhà mạng như khuyến mãi, thẻ nạp, gói cước... để kịp thời đưa ra các quyết định chính xác, giúp thị trường viễn thông phát triển lành mạnh.

Ngoài ra, dự thảo văn bản này quy định Cục Viễn thông là cơ quan quản lý và sử dụng số liệu truy xuất từ hệ thống.

Cục Viễn thông phải xây dựng, trình Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu về việc bảo vệ, lưu trữ dữ liệu tại hệ thống; bảo đảm cao nhất về bảo mật hệ thống và an ninh thông tin mạng theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng; đảm bảo sử dụng thông tin kết xuất từ hệ thống đúng mục đích, đúng đối tượng…/.