Thứ Sáu, Tháng Chín 22/09/2017

Những nhà vệ sinh có vẻ ngoài khác thường tại Trung Quốc

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Nhằm cải thiện ý thức của người dân, Chính phủ Trung Quốc đã phát động một “cuộc cách mạng nhà vệ sinh” kể từ những năm 1990.