Cử tri Tổ bầu cử số 2 thuộc thôn Dũng Thúy, xã Xuân Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Ngày 31/5, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỉnh Ninh Bình đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu đủ 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo cơ cấu, thành phần.

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, toàn tỉnh đã bầu được 272 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần. Riêng bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, toàn tỉnh bầu thiếu 93 đại biểu.

Tỉnh Ninh Bình có 695.653/713.101 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 14 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh, đạt tỷ lệ 97,59%, trong đó có nhiều đơn vị bầu cử đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu gần 100%.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Ông Đỗ Việt Anh
2. Ông Phan Thành Công
3. Ông Hoàng Minh Dần
4. Ông Trần Văn Duẩn (Thượng tọa Thích Thọ Lạc)
5. Ông Đinh Hoàng Dũng
6. Ông Vũ Mạnh Dương
7. Ông Đinh Văn Điến
8. Ông Nguyễn Văn Định
9. Ông Nguyễn Văn Giao (Linh mục Gioan Nguyễn Văn Giao)
10. Ông Bùi Hoàng Hà
11. Bà Lê Thu Hà
12. Ông Đinh Ngọc Hà
13. Ông Nguyễn Hoàng Hà
14. Ông Chu Thanh Hà
15. Bà Bùi Mai Hoa
16. Ông Đỗ Văn Hoan
17. Bà Đồng Thị Thu Hoàn
18. Ông Vũ Văn Học
19. Ông Trịnh Xuân Hồng
20. Ông Phạm Ngọc Hưng
21. Ông Vũ Văn Kiểm
22. Ông Nguyễn Ngọc Lời
23. Ông Lê Xuân Minh
24. Bà Đinh Thị Thúy Ngần
25. Ông Phạm Quang Ngọc
26. Bà Nguyễn Thị Nhung
27. Ông Đinh Chung Phụng
28. Bà Đinh Thị Phượng
29. Ông Trần Hồng Quảng
30. Ông Lê Hữu Quý
31. Ông Trần Đăng Sơn
32. Ông Nguyễn Cao Sơn
33. Ông Nguyễn Ngọc Thạch
34. Ông Nguyễn Ngọc Thạch
35. Ông Đinh Hồng Thái
36. Ông Phạm Hồng Thái
37. Bà Nguyễn Thị Thanh
38. Ông Tống Quang Thìn
39. Ông Vũ Nam Tiến
40. Ông Hoàng Khắc Tiệp
41. Bà Đinh Thị Tình
42. Bà Nguyễn Thị Tỉnh
43. Ông Đinh Công Toản
44. Ông Lê Văn Toản
45. Ông Nguyễn Sỹ Trí
46. Ông Lương Văn Tuấn
47. Ông Mai Văn Tuất
48. Ông Lưu Danh Tuyên
49. Bà Nguyễn Thị Lê Vân
50. Ông Dương Viết Yên./.