Ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn ông Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương về những kết quả nổi bật tỉnh đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX (nhiệm kỳ 2010-2015) và phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020.

-Xin ông cho biết những kết quả nổi bật mà Bình Dương đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015?

Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã được triển khai quyết liệt, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao (GDP bình quân tăng 13%/năm). Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó, tỷ trọng dịch vụ tăng hàng năm và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nhanh, bền vững; công nghiệp phát triển đúng định hướng, tạo động lực cho phát triển đô thị, dịch vụ.

Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển cả về số lượng và qui mô, sức cạnh tranh được nâng lên. Thu hút và giải ngân các nguồn vốn đầu tư cho phát triển tăng khá cao, riêng thu hút đầu tư nước ngoài vượt chỉ tiêu kế hoạch cả nhiệm kỳ đạt 7,9 tỷ USD. Thu ngân sách hàng năm luôn vượt dự toán, tăng bình quân 10,7%/năm. Tỉnh đã huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là đầu tư cho các công trình trọng điểm, quan trọng về hạ tầng đô thị, nhà ở xã hội, đầu tư cho nông thôn…Thu nhập bình quân đầu người vượt kế họach đề ra, đạt 72,3 triệu đồng/người/năm.

Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khoa học – công nghệ, văn hóa, thể thao… đều có bước phát triển tích cực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, huy động nhiều nguồn lực để chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, người nghèo và công nhân lao động. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, nhất là đã xây dựng hoàn chỉnh bộ máy tổ chức của 2 huyện và 2 thị xã mới thành lập từ ngày 1/4/2014.

-Xin ông cho biết mục tiêu của Đảng bộ Tỉnh trong nhiệm kỳ tới để đưa Bình Dương trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương?


Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung:
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tỉnh đề ra mục tiêu tổng quá là tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ-công nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa, đầu tư nông nghiệp đô thị gắn với công nghệ sinh học cao và chuyển giao công nghệ sinh học. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Bình Dương trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổng quát trên nhằm xây dựng Bình Dương trở thành đô thị lọai I trực thuộc Trung ương trước năm 2020, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện một số chương trình đột phá. Đó là tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao gắn với phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Tỉnh huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là các công trình mang tính động lực.

Gắn kết và khai thác tối đa lợi thế từ hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bình Dương đầu tư xây dựng khu đô thị mới gắn với nâng cấp, chỉnh trang thành phố Thủ Dầu Một và các đô thị vệ tinh Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên theo hướng văn minh, sạch đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Cùng với đó, tỉnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

-Được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí cho biết rõ hơn về định hướng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh thời gian tới?

Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung: Định hướng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian tới , Đảng bộ tỉnh xác định là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo trong tình hình mới. Trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Hoàn thiện và thực hiện tốt chiến lược cán bộ; phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí người có tài, có đức, cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tỉnh tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, xem đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.

Bình Dương hướng tới xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thân thiện; đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi và bảo vệ pháp luật. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chương trình cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả và phục vụ, xây dựng chính quyền điện tử.

Cùng với đó, tỉnh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế-xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

- Xin trân trọng cám ơn đồng chí./.