Bên lề Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cuba Vũ Chí Công đã dành cho phóng viên TTXVN cuộc trả lời phỏng vấn ngắn.

- Xin Đại sứ cho biết một vài cảm nghĩ khi về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đúng vào những ngày đầu của năm mới Tân Mão 2011? Đại sứ có kiến nghị, đề xuất gì để góp phần vào việc họach định đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn mới?
 
Đại sứ Vũ Chí Công: Về dự Đại hội Đảng lần thứ XI đúng vào thời điểm đất nước chuẩn bị đón năm mới Tân Mão 2011, tôi cảm thấy rất vinh dự và trách nhiệm rất lớn lao. Sau 25 năm đổi mới, diện mạo và vị thế của đất nước ta đã có nhiều thay đổi nhưng chưa đạt được ước nguyện của Bác Hồ là “Mười lần to đẹp hơn.”

Với tinh thần cầu thị, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trình bày trước Đại hội Báo cáo chung về các văn kiện Đại hội XI và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X.

Đây là những văn kiện hết sức trọng yếu, làm cơ sở để Đảng ta tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sau 25 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được một bước chuyển về chất trong quan hệ đối ngoại song phương và đa phương, Đại hội lần này khẳng định Việt Nam sẽ triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Là người đã tham gia công tác ngoại giao 40 năm nay, tôi thấy rằng điểm mấu chốt để hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề nói trên là việc xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại có đủ bản lĩnh, năng lực và tính chuyên nghiệp.

Chúng ta phải cố gắng hết sức nhiều, không chỉ những người cán bộ ngoại giao, mà là sức mạnh tổng hợp bao gồm cả đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Và đặc biệt là nội lực của Việt Nam - đây là cơ sở lớn nhất để tiến hành công tác đối ngoại, để nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, làm sao kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

- Đều là những nước xã hội chủ nghĩa anh em, quan hệ Việt Nam-Cuba ngày càng phát triển sâu rộng trên các kênh Đảng, Nhà nước, nhân dân. Việc tăng cường hợp tác, trao đổi và học tập lẫn nhau kinh nghiệm giữa hai Đảng cầm quyền đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đồng chí, anh em giữa hai dân tộc, cùng hướng tới mục tiêu chung là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Xin Đại sứ chia sẻ một số ý kiến về vấn đề này?

Đại sứ Vũ Chí Công: Tháng 4/2011, Cuba sẽ tiến hành Đại hội Đảng lần thứ VI thông qua đường lối mới về kinh tế-xã hội và cuối năm 2011 sẽ tiến hành Hội nghị toàn quốc của Đảng để bầu Ban Chấp hành Trung ương mới. Cuba chủ trương cập nhật hóa mô hình kinh tế với nội dung giảm bớt bao cấp, giải phóng lực lượng sản xuất, khuyến khích người lao động và khẳng định chủ nghĩa xã hội là bảo đảm duy nhất cho chủ quyền, độc lập của Cuba.

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Cuba ngày nay có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện, trong sáng, thủy chung và tin cậy lẫn nhau. Mối quan hệ hết sức tốt đẹp này là di sản quý báu mà hai Đảng Cộng sản đã cùng nhau vun đắp trong nửa thế kỷ qua và để lại cho các thế hệ Việt Nam-Cuba ngày nay và mai sau.

Cả Việt Nam và Cuba đều hết sức coi trọng việc tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục và trao đổi, học tập lẫn nhau kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước.

Tuy rất xa cách nhau về địa lý, nhưng Việt Nam và Cuba rất gần gũi nhau trong lý tưởng độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội mà Hồ Chí Minh, José Marti và Fidel Castro là những biểu tượng cao đẹp và là nguồn cảm hứng bất diệt của sự nghiệp cách mạng hai nước.

Chúng ta có cơ sở để tin tưởng chắc chắn rằng dưới ánh sáng của Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội VI của Đảng Cộng sản Cuba, mối quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục được tăng cường và bền chặt, vì sự nghiệp cách mạng của hai nước và vì sự nghiệp hòa bình và phát triển trên thế giới.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.