(Ảnh minh họa: Phạm Mai/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phải có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước yêu cầu khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã ban hành nhiều quy định và triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh những tiêu cực phát sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp.

Tuy nhiên, hiện tượng chạy trường, chạy lớp vẫn còn tồn tại ở nhiều đô thị, khu vực đông dân cư gây áp lực cho cha mẹ học sinh, tạo bức xúc trong xã hội và gây khó khăn cho công tác quản lý của ngành. 

Để khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các trường tổ chức tuyển sinh đảm bảo quyền được học tập của học sinh, công khai, minh bạch và thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, bảo đảm mục tiêu phổ cập giáo dục của địa phương.

Bộ cũng yêu cầu các cơ sở nghiêm cấm việc tổ chức các trường chuyên, lớp chọn ở cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở dưới bất kỳ hình thức nào.

Để hạn chế tình trạng này, các cơ sở phải nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các trường, các lớp.

Các sở giáo dục và đào tạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng tiêu cực nhằm chạy trường, chạy lớp.

Bên cạnh đó, các sở tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo việc phân tuyến, giao chỉ tiêu tuyển sinh cho phù hợp, mở thêm trường, lớp để giảm áp lực tuyển sinh ở những địa bàn đông dân cư.

Trên thực tế, giữa các trường ở một địa bàn luôn có sự chênh lệch về điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo. Trong một trường cũng có sự khác nhau về năng lực giáo viên. Dù việc cấm lập trường chuyên, lớp chọn ở bậc tiểu học, trung học cơ sở đã có từ lâu nhưng ở các trường vẫn tồn tại lớp chọn trá hình./.