Chủ tịch Hội nhạc sỹ Việt Nam Đỗ Hồng Quân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sỹ Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra ngày 24/6 tại Hà Nội với sự tham dự của 551 đại biểu hội viên.

Đại hội đã bầu 21 thành viên Ban chấp hành và 7 Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Hội. Tiến sỹ-nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng giới âm nhạc cả nước đã vinh dự đón nhận Huân chương Sao vàng và danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; cho rằng đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ nhạc sỹ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương tất cả hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam cùng toàn thể những người làm công tác âm nhạc nhiệm kỳ qua đã nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả toàn diện về mọi mặt; bày tỏ sự đồng tình trước những phân tích, đánh giá về tình hình âm nhạc trong nước, thành tựu, hạn chế và phương hướng nhiệm kỳ tới của Đại hội.

Chúc mừng những đại biểu được bầu vào Ban chấp hành Hội và những chức danh lãnh đạo Hội nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Thủ tướng kỳ vọng vào những thành tựu to lớn, kết quả toàn diện của Hội nhiệm kỳ tới sẽ đóng góp quan trọng hơn nữa vào sự nghiệp phát triển âm nhạc, sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam cũng như phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo đúng tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng luôn đồng hành, cổ vũ, tạo điều kiện cho Hội Nhạc sỹ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, phát huy vai trò, góp phần tạo chuyển biến cho nền âm nhạc Việt Nam thời gian tới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sỹ Việt Nam khóa IX được tổ chức từ ngày 23-25/6. Tại Đại hội, các đại biểu tập trung đánh giá, rút ra những kinh nghiệm hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII (2010-2015), khẳng định những thành công cũng như chỉ ra những mặt chưa làm được để từ đó có những phương hướng thiết thực, cụ thể trong chỉ đạo, điều hành công tác của Hội ngày càng đạt được những thành tựu cao hơn.

Theo nguyện vọng của các nhạc sỹ, Đại hội lần này quan tâm đến một số lĩnh vực Chi hội địa phương, cân đối Ủy viên Ban chấp hành phụ trách tại các khu vực, vùng miền, trong đó ưu tiên các ủy viên là nữ, dân tộc thiểu số, trẻ hóa độ tuổi...

Đến tháng 6/2015, Hội Nhạc sỹ Việt Nam có 1.356 hội viên các chuyên ngành sáng tác, lý luận, đào tạo, biểu diễn. Trước vận hội mới của đời sống văn học nghệ thuật, Hội Nhạc sỹ Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp trong các hoạt động sáng tác, lý luận, biểu diễn và đào tạo; tiếp tục sáng tạo ra những tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần xây dựng nền âm nhạc Việt Nam hiện đại và dân tộc, giàu tinh thần dân chủ, nhân văn, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế./.