Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết và trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên bế mạc vào sáng 15/10.

Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 là 54 người; tại Đại hội đã bầu 50 người, số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ này. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 15 người.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng. (Nguồn: binhthuancpv.org.vn)

Đại hội đã thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua; đồng thời, thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nhiệm kỳ tới tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm gồm xây tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; kiên quyết ngăn ngừa và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch và năng lượng.

Cùng với đó, tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững gắn với giải quyết có hiệu quả những vấn đế bức xúc của xã hội.

Đại hội cũng đã chọn bốn khâu đột phá gồm đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học và công nghệ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân 7-7,5%/năm; giải quyết việc làm cho 24.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,2%. Đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng chiếm 31,4-31,8%; dịch vụ chiếm 46,6-47%; nông-lâm-thủy sản chiếm 21,4-21,8%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 3.100-3.200 USD; có 48 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới…

Đảng bộ Bình Thuận phấn đấu bình quân hàng năm có hơn 75% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó, ít nhất 45% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, 75-80% tổ chức Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh và phát triển 2.000 đảng viên./.