Ông Nguyễn Phùng Hoan. (Nguồn: sonnptnt.namdinh.gov)

Ngày 24/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức kỳ họp thứ 18, khóa XVII (họp bất thường) để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Với tỷ lệ trên 98% phiếu, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Nguyễn Phùng Hoan, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định.

Ông Nguyễn Phùng Hoan, sinh năm 1965, quê quán huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; trình độ chuyên môn thạc sỹ Nông nghiệp./.