Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Văn Thể giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Tại Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020), chiều 28/10, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công cán bộ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo quyết định, Bộ Chính trị đã quyết định ông Nguyễn Văn Thể thôi tham gia Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, tại Đồng Tháp, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI. Tháng 6/2013, khi đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Thể được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải./.