Ông Nguyễn Xuân Tiến tái cử Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. (Nguồn: lamdong.gov.vn)

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 54 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Xuân Tiến được bầu tái cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; các ông Đoàn Văn Việt, Trần Đức Quận được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đã thống nhất mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 là: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, gần gũi và gắn bó với nhân dân; tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh toàn dân, đảm bảo sự đồng thuận xã hội…

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015-2020 xác định 4 chương trình trọng tâm gồm: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ du lịch chất lượng cao và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại hội nhất trí thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu giai đoạn 2016-2020 là GRDP bình quân tăng từ 8-9%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 70-73 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15%/năm, đến 2020 đạt khoảng 750-800 triệu USD; số lượng khách du lịch tăng 8%-10%/năm, trong đó khách quốc tế chiếm 10%-12%.

Đến cuối nhiệm kỳ, Lâm Đồng phấn đấu đạt chỉ tiêu 77% số xã, 8 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới…

Sau các nội dung thảo luận, Đại hội cũng đã thống nhất các giải pháp chủ yếu. Đó là tập trung nguồn lực thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chuỗi giá trị gia tăng và bền vững; phát triển ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh theo hướng hiện đại, nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn gắn với vùng nguyên liệu.

Lâm Đồng tiếp tục khai thác, phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan, môi trường để phát triển du lịch chất lượng cao, xây dựng thành phố Đà Lạt thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực và quốc tế./.