Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. (Nguồn: Hoabinh.gov.vn)

Ngày 20/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 họp kỳ thứ nhất.

Kỳ họp đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình báo cáo kết quả xác nhận tư cách của 61 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã bầu ông Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hoàng Văn Tứ và ông Đinh Hữu Dực giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng ra Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc, bầu Trưởng, phó Ban Dân tộc, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa-Xã hội và bầu cử Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI; các ông Bùi Văn Cửu, Bùi Văn Khánh, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Văn Dũng tái cử chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021./.