Ông Võ Thành Hạo, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy. (Ảnh: Văn Trí/TTXVN)

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, đã bế mạc sau 2 ngày làm việc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 52 thành viên và bầu 17 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã bầu 16 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Võ Thành Hạo, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020. Các vị Phan Văn Mãi, Cao Văn Trọng và Trần Ngọc Tam được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Võ Thành Hạo nhấn mạnh trong 5 năm tới, toàn Đảng bộ phải có quyết tâm chính trị cao, phát huy dân chủ, đảm bảo kỷ cương, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo và đổi mới theo phương châm hành động của Đại hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy mạnh mẽ tinh thần cách mạng tiến công, truyền thống Đồng khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Bến Tre phấn đấu đạt mục tiêu: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng từ 7-7,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến cuối 2020 đạt 48,6 triệu đồng/người; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5%/năm, tạo thêm việc làm mới cho 18.000 lao động/năm... Đến cuối 2020, Bến Tre có 45 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đưa huyện Chợ Lách cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định các nhóm giải pháp như xem công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu, có tính quyết định; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời, Đảng bộ cũng tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và môi trường đầu tư; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” nhằm tạo ra xung lực mới, tạo sự chuyển biến đột phá trong huy động các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Tỉnh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tập trung hai mũi nhọn kinh tế vườn và kinh tế biển; tập trung phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp để đẩy nhanh phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đồng thời phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch.../.