Kiểm tra cây giống trước khi mang đi trồng rừng. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ngày hôm nay (18/12), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát vừa ban hành Chỉ thị phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Thân năm 2016.

Qua Chỉ thị, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây.”  Các cấp, các ngành và nhân dân cần tích cực chủ động tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cụ thể, thời điểm tổ chức “Tết trồng cây” đối với các tỉnh phía Bắc tiến hành vào đầu xuân năm mới Bính Thân, đối với các tỉnh phía Nam tiến hành vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5/2016).

Nội dung Chỉ thị nêu rõ, việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.

Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 và kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác.

Các địa phương cần chỉ rõ địa điểm trồng cây, trồng rừng cụ thể, bố trí trồng cây ở những nơi đất trống trong các cơ quan, khu công nghiệp, đơn vị, trường học, bệnh viện, quanh nhà, ven đường, dọc bờ sông, bờ kênh mương, trên các vùng đất trống, vùng phòng hộ ngoài đê biển....

Mặt khác, các địa phương cần nâng cao việc quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây phù hợp, chuẩn bị giống chất lượng tốt, tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để cây trồng có tỷ lệ sống cao.

Sau khi thực hiện “Tết trồng cây” các địa phương tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những điển hình tổ chức, cá nhân làm tốt, báo cáo kế hoạch tổ chức và kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để theo dõi và phối hợp chỉ đạo.

Năm 2015, cả nước đã trồng được gần 230.000 ha rừng và hơn 54 triệu cây phân tán, khoán quản lý bảo vệ hơn 6,6 triệu ha rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 331.000 ha./.