Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Những khoản nộp ngân sách Nhà nước của 11 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam bị xác định thêm sau thanh tra lên tới hơn 1.448 tỷ đồng.

Đầu tư dài hạn: Phần lớn ngoài ngành

Theo kết quả thanh tra tại 11 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam trong thời gian năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, tất cả 11 đơn vị được thanh tra đã xây dựng phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh và được Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phê duyệt, chấp thuận. Tổng số vốn điều lệ tăng thêm là 4.137 tỷ đồng (từ vốn điều lệ 4.180 tỷ đồng lên mức 8.317 tỷ đồng).

Tuy nhiên, vấn đề được đại diện Bộ Tài chính chỉ ra là có 2 công ty tăng vốn điều lệ phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng chưa đủ điều kiện tăng vốn. Năm công ty có vốn điều lệ tăng thêm nhưng không phù hợp danh mục đầu tư cho phép.

Nguyên nhân theo đánh giá của ngành tài chính chủ yếu do các đơn vị chưa được cấp phép mở rộng hoạt động kinh doanh và năm 2014 có sự thay đổi chính sách về danh mục được phép đầu tư vốn.

Về đầu tư tài chính, kết quả thanh tra cho thấy, đầu tư dài hạn của các công ty tại thời điểm 31/12/2015 là hơn 1.078 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thống kê cũng chỉ ra, đầu tư tài chính thuộc lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh xổ số của 11 doanh nghiệp chỉ là gần 80,9 tỷ đồng, chiếm 7,5% tổng mức đầu tư. Trong khi ấy, đầu tư ngoài ngành kinh doanh, không liên quan tới xổ số lại lên tới hơn 997 tỷ đồng, chiếm 92,5% khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Liên quan tới việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, các công ty được thanh tra đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về loại hình sản phẩm, tổ chức in vé, thu hồi vé, tổ chức mở thưởng, trả thưởng,…

Tuy vậy, một số tồn tại được chỉ ra có 3/11 công ty có số dư nợ đại lý vượt kỳ hạn (vượt 3 kỳ, tương đương 21 ngày). Nguyên nhân bởi các khoản nợ này phát sinh từ nhiều năm trước khi chưa có quy định về kỳ hạn nợ và thời gian qua, các đại lý gặp khó khăn trong kinh doanh nên chưa có khả năng chi trả.

Rà soát lại các khoản đầu tư

Qua thanh tra, đại diện cơ quan chức năng cho hay, những khoản nộp ngân sách Nhà nước năm 2015 được xác định thêm tại 11 đơn vị là hơn 1.448 tỷ đồng.

Trong số này, có 6/11 đơn vị được thanh tra đã kê khai thiếu và khấu trừ tăng không đúng thuế giá trị gia tăng lên tới hơn 5,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 6/11 đơn vị đã kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền là trên 47 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau thuế phát sinh năm 2015 của các công ty đã được phía thanh tra xác định tăng thêm trên 166 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của 7/11 công ty tăng không đúng quy định. Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã xác định công ty xổ số phải nộp ngân sách Nhà nước là xấp xỉ 1.018 tỷ đồng.

Cá biệt, sau thanh tra, quỹ đầu tư phát triển của 1 công ty chưa nộp ngân sách với số tiền trên 211 tỷ đồng.

Qua đó, đại diện Bộ Tài chính đề xuất với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các công ty rà soát kỹ phương án đề nghị bổ sung, tăng vốn điều lệ. Nhu cầu tăng vốn điều lệ theo lãnh đạo ngành tài chính phải phù hợp nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp và không đưa các nhiệm vụ không có trong giấy phép kinh doanh để tăng vốn trái quy định.

Phía Bộ Tài chính cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các công ty xổ số rà soát các khoản đầu tư tài chính, đảm bảo đúng thủ tục theo quy định./.