Thứ Sáu, Tháng Chín 22/09/2017

Phát hoảng với sự xuất hiện của con thằn lằn kỳ dị có 2 đầu

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Một phụ nữ ở Dunsborough, Perth, Australia đã rất sợ hãi khi phát hiện ra một con thằn lằn có hai đầu ở phía sau nhà.