Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chia sẻ về tỷ giá, lãi suất trong 2017