Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngày 27/4, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia do bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Nam Định.

Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Vị Hoàng và thành phố Nam Định, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định đã tích cực chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định.

Nam Định cũng đã giải quyết tốt các ý kiến của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng cử viên. Các địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân...

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Nam Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động về bầu cử, khuyến khích nhân dân phát huy tinh thần dân chủ, công tâm trong việc lựa chọn những người xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt cho công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên đảm bảo công bằng, đúng quy định; giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, không để phát sinh thành các điểm “nóng” phức tạp, kéo dài.

Các cơ quan chức năng của tỉnh chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Nam Định được bầu chín đại biểu Quốc hội; trong đó, năm đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, bốn đại biểu do Trung ương giới thiệu. Nam Định sẽ bầu 67 đại Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định đã lập danh sách chính thức 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV tại ba đơn vị bầu cử. Trong đó, người ngoài Đảng đạt 9,1%; tuổi trẻ chiếm 36,36%; tỷ lệ nữ là 54,54%. Số người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021 là 114 người; trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 48,2%; người ngoài Đảng là 21,9%; trẻ tuổi đạt 43,9%.

Nam Định có 654 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, thành phố và 10.283 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn./.