Thứ Tư, Tháng Mười Hai 07/12/2016

[Photo] Bà giáo 83 tuổi và lớp học đặc biệt giữa lòng Thủ đô

Minh Sơn (Vietnam+) Bản in

Bà giáo đã 83 tuổi ngày ngày cần mẫn dạy những trẻ em bị khuyết tật, thiểu năng trí tuệ tại khu phố An Dương (Hà Nội).