Thứ Ba, Tháng Tư 25/04/2017

[Photo] Bài tuyển chọn "siêu nhân" của lực lượng Spetsnaz Nga

(Vietnam+) Bản in

Trải qua 65 năm thành lập, Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, tên viết tắt là ‘Spetsnaz,’ có những bài kiểm tra tuyển chọn thành viên hết sức khắt khe và khốc liệt.