Thứ Sáu, Tháng Tư 28/04/2017

[Photo] Chấn chỉnh tình trạng lắp đặt sai đường dây, cáp đi nổi

Trung Hiền (Vietnam+) Bản in

Thanh tra liên ngành của Hà Nội đã ra quân nhằm chấn chỉnh việc lắp đặt các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố sai quy định.