Khe Đóa Tỵ thuộc địa phận làng Bình Sơn, thị trấn Dung Mỹ, huyện Hạc Phong, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Khe nước này nổi tiếng bởi dòng nước trong vắt, có thể nhìn xuống tận đáy. (Nguồn: CCTV)

Tên Đóa Tỵ có nghĩa là "trốn tránh." (Nguồn: CCTV)
Khe nước này có chiều dài 18km. (Nguồn: CCTV)
Dòng nước trong vắt khiến thuyền như đang trôi lơ lửng.(Nguồn: Xinhua)
(Nguồn: Xinhua)