Thứ Sáu, Tháng Chín 22/09/2017

[Photo] Đặng Văn Lâm: Từ kẻ bị ruồng bỏ tới người hùng tuyển Việt Nam

Minh Chiến (Vietnam+) Bản in

Từ kẻ bị ruồng bỏ ở Hoàng Anh Gia Lai, Đặng Văn Lâm đã trưởng thành vượt bậc để trở thành “vị thần bảo hộ” của khung thành tuyển Việt Nam.