Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 09/12/2016

[Photo] Dạo vòng quanh Hà Nội, thăm Tứ trấn Thăng Long

Võ Phương (Vietnam+) Bản in

Thăng Long tứ trấn là khái niệm xuất hiện trong dân gian để chỉ về 4 ngôi đền thiêng trấn giữ tứ phương thành Thăng Long gồm: đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh.