Thứ Bảy, Tháng Tư 29/04/2017

[Photo] Hà Nội: Khám phá nghề làm ngựa mã của làng Văn Hội

(Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+) Bản in

Làng Văn Hội (xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội) là nơi nổi tiếng với nghề làm ngựa mã chuyên cung cấp cho các nghi lễ tín ngưỡng và các nghi thức hầu đồng.