Thứ Sáu, Tháng Tư 28/04/2017

[Photo] Hàng nghìn người liều chết "chọc giận" bò tót

Đạt Nghiêm (Vietnam+) Bản in

Cuộc thi chạy đua cùng bò tót được tổ chức vào mọi buổi sáng trong chín ngày diễn ra lễ hội trên quãng đường dài 805m.