Thứ Sáu, Tháng Chín 22/09/2017

[Photo] Kinh ngạc với quả trứng có 4 lòng đỏ "triệu quả có một"

Đạt Nghiêm (Vietnam+) Bản in

Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã quá kinh hãi khi thấy quả trứng có 4 lòng đỏ, đây được xem là quả trứng hiếm có vì tỷ lệ xuất hiện chỉ là 1 trên 1 triệu quả.