Thứ Ba, Tháng Chín 19/09/2017

[Photo] Những ngôi nhà ở Trung Quốc "nổi tiếng" nhờ chống đối

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Để chống đối việc thu hồi đất cũng như đòi hỏi số tiền đền bù cao hơn, một số người dân ở Trung Quốc đã quyết tâm trụ lại tới cùng.