Thứ Hai, Tháng Tám 21/08/2017

[Photo] Những phát ngôn ấn tượng của các tân bộ trưởng

(Vietnam+) Bản in

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các tân Bộ trưởng đã bắt tay ngay vào công việc và đã có những phát ngôn ấn tượng thể hiện trách nhiệm với lĩnh vực mình phụ trách.