Chủ Nhật, Tháng Tám 20/08/2017

[Photo] Những tác phẩm nghệ thuật đơn giản đến khó tin

(Vietnam+) Bản in

Chỉ bằng những vật dụng đơn giản hàng ngày và một cái đầu sáng tạo, ai cũng có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.