Kính viễn vọng FAST tại khu vực Bình Đường, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc ngày 24/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Kính thiên văn FAST có thể phát hiện những hành tinh nằm ẩn không thể quan sát bằng mắt thường. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đĩa thiên văn được tạo nên bởi 4.450 tấm pin. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đĩa thiên văn khổng lồ với kích thước 500 mét, bằng 30 sân bóng đá. (Nguồn: THX/TTXVN)