Thứ Tư, Tháng Tư 26/04/2017

[Photo] Ứng dụng công nghệ cao tại cụm trang trại bò sữa tập đoàn TH

Hùng Võ (Vietnam+) Bản in

Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa TH có tổng đàn bò lên đến 45.000 con, được ứng dụng công nghệ cao của Israel, Mỹ, Châu Âu.