Thứ Hai, Tháng Tám 21/08/2017

[Photo] Xóa sổ bức tường du lịch bẩn nhất thế giới Gum Wall

(Vietnam+) Bản in

Chính quyền thành phố Seattle, Mỹ tuyên bố sẽ cạo hết những bã kẹo cao su được trét trên bức tường Gum Wall nổi tiếng thế giới.