Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, từ nay đến cuối năm, PVN sẽ phấn đấu khai thác thêm 6,49 triệu tấn dầu quy đổi (trong đó dầu thô là 3,88 triệu tấn, khí là 2,61 tỷ m3) để cả năm đạt 27,59 triệu tấn (vượt kế hoạch khoảng 1,95 triệu tấn dầu quy đổi).

Mục tiêu đặt ra là năm 2016, PVN đạt tổng doanh thu 514.500 tỷ đồng, nộp ngân sách 104.200 tỷ đồng.

Trong những tháng còn lại, để đạt mục tiêu này, đối với lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, PVN lựa chọn và triển khai các giếng khoan tìm kiếm thăm dò thẩm lượng có tính khả thi cao, đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2016 ở mức cao nhất có thể.

Tập đoàn cũng tiếp tục thực hiện rà soát, bám sát tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu khí năm 2016 để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Đối với lĩnh vực khí, PVN vận hành ổn định, an toàn các hệ thống đường ống dẫn khí, các nhà máy chế biến khí để nâng cao hiệu quả sản lượng khí chế biến; phối hợp chặt chẽ với các nhà tiêu thụ để tiêu thụ tối đa sản lượng khí khai thác…

Ngoài ra, PVN tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ các dự án theo kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai, chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp đã được phê duyệt; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành để sớm được phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở để phê duyệt kế hoạch và triển khai tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 của các đơn vị thành viên…

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), 9 tháng qua, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 21,1 triệu tấn, vượt 10,2% kế hoạch và bằng 82,3% kế hoạch năm (sản lượng dầu thô là 13,03 triệu tấn). Sản lượng điện, đạm, xăng dầu đều vượt từ 2,4% đến 15,8% so với kế hoạch 9 tháng. Đây là những con số ấn tượng trong bức tranh toàn cảnh ảm đạm của công nghiệp dầu khí toàn cầu.

Tuy nhiên, PVN cũng cho biết do giá dầu trung bình 9 tháng năm 2016 rơi vào khoảng 42,7 USD/thùng, chỉ bằng 71,2% mức giá kế hoạch năm (60USD/thùng), giảm 25% so với mức giá trung bình 9 tháng 2015 là 57USD/thùng nên tổng doanh thu toàn Tập đoàn chỉ đạt 327.400 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch 9 tháng và 64% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu tài chính của PVN tuy thấp hơn kế hoạch đề ra nhưng tích cực hơn nhiều so với mức suy giảm của giá dầu. Đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng vượt 11% so với kế hoạch 9 tháng và khai thác dầu thô trong nước vượt 858.000 tấn, tương đương vượt 8,1% so với kế hoạch 9 tháng đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước 9 tháng năm 2016 đạt 5,93%./.