Ông Lý Lượng. (Nguồn: 21cn.com)

Theo Tân hoa xã, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) của Đảng cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 7/8 thông báo ông Lý Lượng - nguyên Cục trưởng Cục bảo hộ nhà đầu tư của Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) - đã bị khai trừ khỏi CPC và bị bãi miễn chức vụ vì nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra của bộ phận chống tham nhũng thuộc CSRC, ông Lý Lượng đã "vi phạm các quy định về kỷ luật tự giác, liêm chính và nhận tiền, quà cùng các khoản hối lộ nhằm lợi dụng chức vụ của mình đem lại lợi ích cho người khác."

Kết quả điều tra này đã được đăng tải trên trang web của CCDI.

Thông báo còn nhấn mạnh rằng những hành động của ông Lý Lượng "đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, luật pháp và những nghi vấn phạm tội của ông đã được chuyển cho bên tòa án xử lý"./.