Phó Tổng Tham mưu trưởng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Tôn Kiến Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Theo mạng Hoàn cầu, ngày 5/6, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc đã lần đầu tiên đề cập đến mục đích cải cách quân đội Trung Quốc tại diễn đàn đối thoại quốc tế.

Ông Tôn Kiến Quốc cho biết quân đội nước này hiện đang tiến hành một cuộc cải cách mang tính tổng thể và cách mạng, cắt giảm 300.000 quân.

Hiện nay, quân đội Trung Quốc còn có một khoảng cách tương đối lớn so với quân đội tiên tiến trên thế giới, chi phí quân sự bình quân mỗi quân nhân của Trung Quốc chỉ hơn 60.000 USD, thấp hơn nhiều so với mức 200.000-300.000 USD của các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản.

Do đó, quân đội Trung Quốc phải thúc đẩy cải cách, nâng cao hiệu quả, tăng cường xây dựng, đẩy nhanh phát triển.

Trung Quốc giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng, thực hiện chính sách quốc phòng mang tính phòng ngự.

Ông này còn cho rằng Trung Quốc không có dã tâm xưng bá, quân đội Trung Quốc sau cải cách sẽ nâng cao năng lực tự vệ và phòng vệ, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho an ninh và hòa bình quốc tế, khu vực./.