Ngày 24/5, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo chuyên đề Quản lý bệnh viện và Quản lý dược tại bệnh viện với sự tham gia của nhiều giáo sư, bác sỹ, lãnh đạo cách bệnh viện trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên khẳng định rằng trong những năm qua, công tác khám chữa bệnh nói riêng và chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Bên cạnh đó, thực tế công tác khám chữa bệnh còn nhiều bất cập cần phải tháo gỡ và khắc phục như tình trạng quá tải ở các bệnh viện, đặc biệt là tuyến trung ương; cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh; công tác quản lý bệnh viện chưa chặt chẽ, thiếu khoa học và chưa đem lại hiệu quả như mong muốn; quản lý tài chính, quản lý dược bệnh viện còn yếu; chất lượng chẩn đoán, điều trị, theo dõi, chăm sóc người bệnh chưa đáp ứng được yêu cầu...

Chính vì vậy, để giúp các bệnh viện nâng cao kiến thức nghiệp vụ quản lý, kỹ năng điều hành các hoạt động của bệnh viện, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo chuyên đề về Quản lý bệnh viện và Quản lý Dược tại bệnh viện.

Thứ trưởng nhấn mạnh rằng việc tổ chức nâng cao chất lượng quản lý là một khâu hất sức quan trọng và then chốt trong hoạt động của bệnh viện. Chính vì vậy, các nhà quản lý bệnh viện phải có sự đổi mới trong tư duy và hành động; phải nghiên cứu, học tập, đúc kết rút kinh nghiệm, tranh thủ học hỏi từ các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia trong nước có nhiều kinh nghiệm; đồng thời lắng nghe ý kiến xây dựng của các bệnh nhân và gia đình họ để phấn đấu xây dựng các bệnh viện tại Việt Nam đạt trình độ ngang tầm với các bệnh viện khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng hy vọng với những kiến thức, thông tin do các chuyên gia cung cấp và những kinh nghiệm của các nước trong khu vực được trao đổi trong hội thảo này, lãnh đạo các bệnh viện và các đại biểu sẽ tiếp thu và áp dụng vào thực thiễn phục vụ thiết thực cho việc quản lý và điều hành hoạt động quản lý bệnh viện; giúp công tác dược tại bệnh viện ngày càng được tăng cường, chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện, phát huy vai trò của Hội đồng thuốc và Điều trị; đặc biệt chú ý chỉ đạo việc sử dụng thuốc phải hiệu quả, an toàn và hợp lý...

Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế, việc thực hiện đấu thầu mua thuốc hiện nay đang gặp một số khó khăn như thủ tục đấu thầu theo quy trình tốn thời gian; nhu cầu sử dụng thuốc phụ thuộc vào lưu lượng bệnh nhân, cơ cấu bệnh tật, dịch bệnh không theo quy luật; chưa công bố được giá tối đa các mặt hàng thuốc; các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa có cơ chế cụ thể về mua thuốc bảo hiểm y tế; chưa có quy định cụ thể về đấu thầu hóa chất và vị thuốc y học cổ truyền...

Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu các nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch Bộ Y tế, Bộ Tài chính số 01/2012/TTLT-BYT-BTC (19/1/2012) về hướng dẫn đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế; đồng thời được trao đổi và lắng nghe kinh nghiệm về quản lý bệnh viện và quản lý dược tại bệnh viện của các chuyên gia nước ngoài đến từ Thái Lan và Malaysia./.