Người thân tiễn con em lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Nhật Linh/TTXVN)

Sáng 24/2, các địa phương thuộc 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016 tại 109/109 quận, huyện, thị xã, thành phố.

Đây là năm đầu tiên các địa phương thực hiện tuyển quân một đợt theo Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi và đều hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là chất lượng quân nhân nhập ngũ được nâng cao.

Trong công tác tuyển chọn, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng toàn diện công tác tuyển quân. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện tốt các bước chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

100% địa phương đã quan tâm, chỉ đạo đến tận cơ sở thực hiện việc tổ chức “bình cử, công khai” trong chính quyền, đoàn thể và nhân dân, thể hiện được tính dân chủ, ưu tiên các yêu cầu về chất lượng, phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Từ đó, chất lượng về chính trị, đạo đức, học vấn, sức khỏe của công dân được tuyển chọn đều cao hơn so với năm 2015.

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, rất nhiều người trong số công dân được tuyển chọn nhập ngũ đợt này có trình độ học vấn cao. Cụ thể, công dân trúng tuyển đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ 21,63%; tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 50,98%.

Những địa phương có tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng khá cao như Thành phố Hồ Chí Minh đạt 37,8%; tỉnh Long An đạt 29,6%; tỉnh Bình Dương đạt 21,2%; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt 20,4%, tỉnh Đồng Nai đạt 16,5%.

Các trường hợp trúng tuyển và phát lệnh nhập ngũ đều đảm bảo sức khỏe tốt; trong đó sức khỏe loại 1 đạt 10,8%; loại 2 chiếm 47,9%; loại 3 chiếm tỷ lệ 41,3%. Số đảng viên nhập ngũ đợt này chiếm tỷ lệ 3,5%.

Nhiều địa phương bảo đảm tốt nguồn đảng viên nhập ngũ, đạt và vượt chỉ tiêu như Đồng Nai đạt 4,6%, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 4,3%, Bình Dương đạt 3,6%, Lâm Đồng đạt 3,4%, các địa phương còn lại đạt trên 2% trở lên...

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đợt này có trên 62% người viết đơn tình nguyện nhập ngũ./.