Ngày 29/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận viện trợ phi chính phủ 62.422 USD từ Tổ chức Chiến dịch Quốc tế về chống bom mìn, Chiến dịch chống bom chùm (ICBL-CMC) để triển khai Dự án Thúc đẩy việc thực hiện mô hình phục hồi chức năng toàn diện dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu mà Dự án Thúc đẩy việc thực hiện mô hình phục hồi chức năng toàn diện dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hướng đến là nhằm giúp người khuyết tật, nạn nhân bom mìn có thêm điều kiện để vươn lên trong cuộc sống.

Với tổng số tiền viện trợ này, tỉnh Quảng Bình sẽ triển khai Dự án với các nội dung chủ yếu như chăm nuôi, tổ chức các khóa tập huấn về phục hồi chức năng toàn diện cho người khuyết tật; nâng cao nhận thức và kiểm tra sức khỏe sinh sản cho các đối tượng là phụ nữ bị khuyết tật; thành lập các câu lạc bộ tự lực để người khuyết tật hoạt động...

Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ hỗ trợ về vốn, con giống cho người bị khuyết tật nhất là nạn nhân bom mìn trong phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, hòa nhập cộng đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã quyết định giao cho Hội vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư Dự án./.