Ông Nguyễn Ngọc Quang (thứ hai từ trái) và ông Phan Việt Cường (thứ hai từ phải) tại Hội nghị bàn về công tác nhân sự tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Ngày 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN.

- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015?


Ông Nguyễn Ngọc Quang: Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô được nâng lên đáng kể; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân gần 11,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 41,4 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn năm nay ước đạt 12.800 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với năm 2010. Du lịch phát triển cả về quy mô và chất lượng, đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nông nghiệp từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với thị trường.

Cả hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới; dự kiến đến cuối năm nay, tỉnh có 56 xã (trên 27% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 8,9%.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng; việc phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh bình quân trong nhiệm kỳ đạt 77%; số đảng viên được kết nạp hằng năm tăng cả về số lượng và chất lượng.

Chất lượng đội ngũ cán bộ ở cả 3 cấp tăng lên, giúp cấp ủy Đảng chủ động trong công tác bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, khắc phục cơ bản tình trạng hụt hẫng cán bộ trên bình diện chung của tỉnh; thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Kế thừa những thành tựu đã đạt được, ông cho biết mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam trong nhiệm kỳ 2015-2020?

Ông Nguyễn Ngọc Quang
: Nhiệm kỳ 2015-2020, Quảng Nam tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá là cải cách hành chính, thu hút đầu tư và đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng. Trên cơ sở đi sâu vào chất lượng của 3 bước đột phá, tỉnh tập trung vào chất lượng, vào những lĩnh vực mà 5 năm qua tỉnh đạt kết quả chưa tốt.

Cùng với đó, Quảng Nam đẩy mạnh hơn nữa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến 2020 tỉnh có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ tỉnh xác định chương trình giảm nghèo bền vững là một trong những đột phá chiến lược, nhằm giúp Quảng Nam phát triển bền vững.

- Để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI đã đề ra, xin ông cho biết những giải pháp cơ bản trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Ngọc Quang: Đảng bộ tỉnh đã nhất trí thông qua 14 nhóm giải pháp, trong đó nhóm giải pháp về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng được coi là những giải pháp trọng tâm; đặc biệt là đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống Quảng Nam, phát huy bản sắc văn hóa. Cùng với đó, tỉnh đổi mới giáo dục-đào tạo, phát triển khoa học-công nghệ, quản lý phát triển xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại… Tất cả hướng đến mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020, Quảng Nam trở thành một tỉnh khá trong cả nước./.

Trân trọng cảm ơn Ông!